અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી
અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી


SCOUTS SONG

   01    BISWABIJOV NO JIWAN.mp3
  Download

  02    AAVO AAVO NAVJAWAN.mp3
  Download

  03    YE DHARTI HINDUSTAN KI.mp3
  Download

  04    CHAND SITARON SE.mp3
  Download

  05    HUM HONGE KAMYAB.mp3
  Download

  06    JHANDA ANUCHA.mp3
  Download

  07    HIND DIWANE.mp3
  Download

  08    KAAM JYADA.mp3
  Download

  09    PRATEH SMRUMI.mp3
  Download

  10    SARASWATI VANDANA.mp3
  Download

  11    GURU MAHIMA.mp3
  Download

  12    RAGHUPATI RAGHAV.mp3
  Download

  13    JAI BOLO.mp3
  Download

  14    VAISHANV JAN TU.mp3
  Download

  15    DAYA KAR DAAN.mp3
  Download

  16    BHARAT SCOUT GUIDE JHANDE.mp3
  Download

  17     PACHMARHI OH PACHMARHI.mp3
  Download

  18     ZINDABAD HINDUSTAN.mp3
  Download

  19     ZARA SUN TUJHE DHARTI PUKARE.mp3
  Download

  20     JAN MAN GAN.mp3
  Download

  21     YEH DESH HAMARA HAI.mp3
  Download

  22     JAB HUM CAMP MEIN JAATE.mp3
  Download

  23     AAG HUI HAI ROSHAN.mp3
  Download

  24     BEDEN PEWELL THERE CHALE HUM.mp3
  Download

  25     SANJH HAI SURAJ DOOBA.mp3
  Download